Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

contoh naskah pidato bahasa sunda tentang pendidikan

berikut contohnya : contoh satu-
Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatu

selamat pagi,salam sejahtera kanggo urang sadaya.

Perbaikan kualitas bangsa kedah ditempuh sarta utamana ngaliwatan atikan. Atikan eta proses anu paos,anu tak liren-liren na kanggo ngahontal hiji tujuan sarta kabuka kanggo nampi ideu-ideu sarta konsep-konsep anyar. Eta hartos atikan,ku kituna hiji waktos kenging ti atikan eta pisan anu bade numuwuhkeun budaya anyar kalawan jalmi anu calakan.

Salila jalmi na calakan mangka manehna ngagaduhan kawijakan sarta kebajikan jero jiwana. Barulah sanggeus eta anjeunna sanggem ngawasa sains sarta teknologi. Budaya anyar eta pisan anu barobah kaayaan kontra budaya anu saterusna lebet ka jero tatanan barobah kaayaan balarea (budaya) alternatif anu bade dipilih ku bangsa ieu.

Sadayana ngaliwatan atikan anu tertata rapi: atikan anu sanggem mencerdaskeun,sanggem numuwuhkeun jiwa anu bajik sarta bijak,sarta ngawasa sains sarta teknologi. Eta pisan antos anu bade ngarobah bangsa Indonesia barobah kaayaan Indonesia anyar.

Perkawis ieu kasampak bade barobah kaayaan ”momok” kanggo atikan di Indonesia. Tacan deui masalah kakurangan tanagi pendidik terselesaikan,masalah sarana atikan anu henteu nyukupan wedal,sarta nyusul masalah awis na waragad atikan.

Urang rumaos keneh minangka bangsa anu tinggaleun jero sagala rupa perkawis dibandingkeun kalawan bangsa sanes. Ku margi eta hiji-hiji na jalan kanggo mencerdaskeun bangsa nyaeta kalawan ngaronjatkeun atikan demi kanggo ngajadikeun bangsa anu calakan ngaliwatan sistem atikan nasional anu menyeluruh sarta terencana.

Nanging kanggo nuju ka arah eta,jalan anu ditempuh paos pisan sarta berliku margi masalah atikan patali pisan kalawan faktor sanes,kaasup masalah ekonomi,kaamanan sarta masalah sosial lianna. Para guru oge dipambrih mimiti ngarobah cara diajar ka siswa. Para guru oge henteu kenging deui mikeun tekanan ka siswa sepertos palajaran ngapalkeun sarta mikeun soal pilihan dobel (multiple choice) margi tiasa berdampak dina pembentukan kapribadian.

Peran atikan,minangka sarana pemberdayaan,kedah sacara sadar nyiapkeun peserta didik jero kahirupan balarea sae minangka individu atawa anggota balarea. Pemberdayaan ngan ngagaduhan hartos lamun proses pemberdayaan barobah kaayaan haturan sarta kadudukan ti kabudayaan.

Ku margi eta,atikan kedah numuwuhkeun jiwa independensi,ngusikkeun parnyataan diri sarta para pendidik ngawulang siswa kanggo hirup jero harmoni kalawan ngajenan kitu kaayaanana beda.

Ka hareupeunana,sistem atikan kedah robih ti instruksional barobah kaayaan motivasional berprestasi,berkreasi,sarta linuhung pekerti.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

contoh 2 : 
selamat siang , Anu Dipihormat,Koordinator Lokasi …….. , Anu Dipihormat,Sirah Sakola SMP ……….. ,Bpk/Ibu……… , Anu Dipihormat,guru-guru SMP ……….. sarta anu Terkasih,rerencangan-rerencangan sadayana.
Kahiji-tama,abdi hoyong ngedalkeun sukur ka Pangeran Anu Maha Esa luhur kasempetan anu dibikeun ka abdi dina poe ieu. Abdi ngedalkeun hatur nuhun luhur kehadiran bapa,indung sarta rerencangan-rerencangan jero acara pangemut Dinten Atikan Nasional. Jero kasempetan ayeuna,abdi bade wagel ngeunaan hiji topik,yaktos kanggo pentingna ngabogaan cipta-cipta ku kituna tiasa memotivasi siswa siswi jero diajar.
Naon eta cipta-cipta? Pentingkah ngabogaan cipta-cipta? Cipta-cipta nyaeta tujuan anu hoyong dihontal sarta urang bade usaha kanggo ngahontal na. Lamun urang henteu ngabogaan cipta-cipta,urang henteu ngabogaan tujuan jero hirup ieu.

 Urang henteu teurang naon anu bade urang pigawe jero hirup ieu. Hirup tanpa cipta-cipta sepertos mapan tanpa arah,urang henteu terang naon tujuan urang mapan , ke manten urang mapan. Sepertos urang hoyong mios nongton pilem di bioskop,mangka urang bade mios ka mall,kaliwat mapan nuju bioskop,meser tiket sarta ahirna nongton.

Urang mekaliwatkeun perkawis kasebat margi urang ngabogaan tujuan yaktos lalajo. Lamun urang henteu ngabogaan tujuan,mangka sabot urang di mall,urang ngan bade nguriling mall sarta jalan-jalan tanpa arah anu tangtos. 

Cipta-cipta peryogi pisan jero perkawis naon oge,margi cipta-cipta kasebat bade nyanghareupan kamana urang bade ngalengkah. Kalawan kitu kaayaanana cipta-cipta,mangka urang ngabogaan hiji udagan anu bade dihontal ku kituna urang bade usaha kanggo ngahontal udagan eta. Cita–cita saleresna bade ngagampangkeun urang jero ngalengkah,nanging menggah urang henteu kantos ngalengkah,cipta-cipta kasebat ahirna ngan bade barobah kaayaan cipta-cipta,tanpa barobah kaayaan kanyataan. Ku margi eta,urang ulah ngan bercita-cipta,nanging urang kedah ngalakukeun tindakan anu tela.

Tindakan anu tiasa urang pigawe nyaeta kalawan diajar. Kalawan diajar,urang bade ngabogaan kauninga sarta wawasan anu lega ku kituna kabuka langkung seueur kasempetan kanggo urang kanggo ngahontal cipta-cipta eta sorangan.

Lamun urang ngabogaan cipta-cipta,urang bade ngabogaan sumanget diajar anu luhur margi urang teurang urang diajar kanggo ngahontal cipta-cipta urang. Lamun urang henteu ngabogaan cipta-cipta,mangka teu aya motivasi jero diri urang kanggo diajar. Urang bade nganggap yen diajar eta pikaboseneun sarta matak cape. Urang henteu

demikian ..semoga bermakna untuk anda
........ +Rinal Purba 

Posting Komentar untuk "contoh naskah pidato bahasa sunda tentang pendidikan "