Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

contoh naskah pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6

berikut Contoh Biantara Pipisahan Kanggo Kls 6 SD
Assalamu\'alaikum Wr. Wb.
Anu abdi hormati Bapa Sirah SDN 009 Pasir Kapur,anu abdi hormati Bapak/Ibu majelis guru SDN 009 Pasir Kapur bareng staff tata usaha,anu abdi hormati bapa-bapa sarta indung-indung wali murid sarta anu abdi sayangi rerencangan-rerencangan siswa sarta siswi SDN 009 Pasir Kapur.

Kahiji sarta anu nu mawi utami marilah urang panjatkan puji sukur kehadiran Allah SWT,nu manten dina kasempetan anu berbahagia ieu urang dibikeun keneh kasempetan sarta kasehatan,sae kasehatan jasmani atawa kasehatan rohani,ku kituna urang tiasa milampah acara pipisahan kelas 6 SDN 009 Pasir Kapur tanpa hiji pambengan naon oge.

Sholawat beriringkan salam marilah sami-sami urang sampaikeun ka junjungan Nabi Muhammad SAW kalawan omongan (aosan sholawat). Mugi-mugi kalawan ngalobaan sholawat ka anjeunna,ngawidian anjeunna mikeun pitulung na ka urang sadaya di dinten ahir jaga. Amin.. Allahumma amin..

Kanggo bapak/ibu guru anu urang banggakan..
kabayang keneh jero ingetan urang,sabot bapa sarta Indung guru ngawurukan urang kalawan caos sabar sarta nyaah. hatur nuhun bapak/ibu guru,elmu anu maraneh bikeun parantos muka cakawala urang,ngajadikeun dunya urang langkung boga warna kalawan sakumna elmu kauninga anu parantos engkau ajarkan ka urang,cacak terkadang daweung urang sering midamel hate bapak/ibu guru tatu. Nanging,engkau angger sabar mikeun elmu anu mere mangpaat,supados urang barobah kaayaan jalmi anu kapake kanggo nusa sarta bangsa. Ngan permohonan hapunten anu tiasa urang haturkan,luhur daweung urang anu henteu terpuji,sanggem-sanggem anu henteu sawajarna urang ucapkan,sarta kalepatan anu urang kanggo dugi melukai hate bapak/ibu guru.

Urang mung ngaharepkeun mugi-mugi ketulusan sarta keikhlasan bapak/ibu guru ginanjar kalawan pahala anu balipet-lipet ku Allah SWT. hatur nuhun pahlawan tanpa tawis jasa. Jasa anjeun langgeng,bade urang emut sapanjang mangsa sarta sadaya kenangan anu asalna ti hiji gedong Sakola Dasar moal urang lupakan.

Kanggo rerencangan-rerencangan kelas 6
Carios urang moal rengse di dieu. Urang tiasa keneh Imut jero elmu,sarta Seuri jero heureuy
Cacak di tempat sewang-sewang anu benten. Pipisahan poe ieu nyaeta lengkah mimiti urang kanggo ngahontal cipta-cipta anu langkung luhur. Hayu benamkan jero harigu,tekadkan kanggo teras mengharumkeun wasta sakola urang tercinta ieu.

Kanggo adi-adi tercinta
Abdi ngawakilan rerencangan-rerencangan kelas 6 hoyong nepikeun talatah,teu aya kesuksesan tanpa perjuangan,teu aya perjuangan tanpa pengorbanan sarta teu aya pengorbanan tanpa keikhlasan. Urang yakin,di poe kahareupnakeun bade anjog oge waktuna adi-adi ngahontal kelulusan. Koncina ngan Cios jero diajar,usaha teuas,sarta henteu hilap berdoa. Insya Allah jaga adi-adi tiasa sepertos urang di dieu,lulus kalawan peunteun anu nyugemakeun,sumawonten mending deui.

Bapa-bapa sarta indung-indung anu berbahagia
Demikianlah pangbagea ti abdi salaku wawakil ti sakumna rerencangan-rerencangan kelas 6,menta hapunten lamun aya kalepatan sarta urang memohon dua restu ti saderek,supados urang siswa sarta lulusan SDN 009 Pasir Kapur tiasa barobah kaayaan insan anu kapake kanggo nusa,bangsa,sarta ageman. Amin.

Akhiru Qalam,Assalamu\'alaikum Wr.W

contoh 2 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Anu Dipihormat Bapa sarta Indung Guru SD Nagari 1 dayeuh Bengkulu,sarta rerencangan rerencangan kelas 6 anu tercinta. Kahiji tama marilah urang panjatkan puji sukur kehadirat Allah s.w.t.,margi dina poe ieu urang sadaya tiasa ngariung kanggo ngarayakeun “Kelulusan sarta Pipisahan Murid SD nagari 1 dayeuh Bengkulu Angkatan 2008-2009?.

Alhamdulilah,urang sadaya junun lulus ahirna. Dinten-dinten caos ujian anu menegangkan pisan kiwari lekasan parantos. Urang lulus! Urang bade ninggalkeun sakola ieu sarta papisah.

Betapapun abotna,saban aya pasamoan tangtos aya pipisahan. Ampir sadaya diantara urang anyar patepang sarta ngabatur dalit waktos sakola di dieu. Alangkah gumbira na lamun pertemanan anu parantos dijalin salila genep warsih ieu tiasa tahan salamina. Kawas tak tergoyahkan ku naon oge. Manawi di antawis urang aya anu rumaos gumbira ngalaman pipisahan margi anu maranehanana antos salila ieu teh perkawis-perkawis anyar anu katembong langkung nyenangkeun dibandingkeun perkawis-perkawis di dieu anu pikaboseneun pisan.

Nanging manawi di sisi sanes,aya anu rumaos hanjelu pisan margi parantos ngalaman seueur perkawis nyenangkeun di dieu. Betapa lobana kenangan anu parantos tercipta. Sae anu amis atawa anu pait.

Rerencangan rerencangan,urang nyadar yen waktos tak tiasa diputer balik. Ku margi eta rasa penyesalan margi sawaktu di SD kirang giat diajar,mangka marilah urang perbaiki sabot urang di SMP. Hayu urang emut sarta terapkan nasehat bapa sarta indung guru sarta sepuh urang sebaik-sae. Omongan hatur nuhun patut urang sampaikeun ka guru-guru urang.

Maranehanana parantos ngatik urang salila genep warsih tanpa mikawanoh lungse. Pamungkas,ulah lupakan saban perkawis berharga anu parantos urang alami salila sakola genep warsih di dieu. Simpanlah kenangan eta jero hate urang sadaya. Sakitu biantara anu abdi sampaikeun.

Menta hapunten lamun aya lepat sanggem.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

2 komentar untuk "contoh naskah pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6"

jika ada masalah dan sesuatu tampilkan di forum ini , saran dan kritik juga boleh , terima kasih sudah berkomentar.